Prace licencjackie z błędami w treści? - z Wordem to niemożliwe!

Czy myśleliście kiedyś nad tym, jakie wrażenie na promotorze lub recenzencie waszych prac licencjackich może wywrzeć praca zawierająca błędy ortograficzne lub interpunkcyjne? Najczęściej doprowadza ich do szewskiej pasji! Są oczywiście jednostki mniej i bardziej tolerancyjne, niemniej od studentów ostatniego roku studiów licencjackich wymaga się znajomości podstawowych zasad języka polskiego.

Wielu studentów ma problem, jeżeli przychodzi im do zapisania słowa, co do którego pisowni nie są pewni. Największy kłopot sprawiają im "h" i "ch", "ż" i "rz", "u" i "ó", a także "ą" i "om". Również kwestia odmiany gramatycznej wyrazów, a zwłaszcza końcówek fleksyjnych rzeczownika przysparza im ciągłych problemów. Jak zapisać: "deszczy" czy "deszczów"? "Wymyśleć" czy "wymyślić"? "Żądny" czy "rządny"? - te i wiele innych pułapek gramatycznych czyha na użytkowników języka polskiego.

Word jednak przychodzi i tu im z pomocą poprzez funkcję sprawdzania pisowni i gramatyki. Wyrazy, których nie ma w zainstalowanym w programie słowniku języka polskiego, są podkreślane na kolor czerwony. Nie zawsze znaczy to jednak, że program ma rację - często słownik obsługiwany przez program nie ma aż tak rozbudowanej bazy, aby znać wiele słów pochodzenia obcego czy trudnych terminów naukowych. Wtedy powinniśmy ignorować czerwonego "wężyka".

Aby uruchomić dla naszych prac licencjackich sprawdzanie pisowni i gramatyki, winniśmy nacisnąć na naszej klawiaturze klawisz funkcyjny F7 lub kliknąć na pasku narzędzi na przycisk "ABC". Pojawi się okienko, w którym program wskazuje nam na błędy, jakie wykrył w toku pisania przez nas naszej pracy. Błędy te możemy zamieniać zgodnie z sugestią programu lub ignorować, co niejednokrotnie jest jedynym dobrym wyjściem.

Niemniej funkcja sprawdzania pisowni i gramatyki jest przydatna dla osób leniwych, niedbałych, nie zwracających uwagi na literówki, zapominalskich, itp. A i osobom dokładnym zdarzy się, choćby pisały swe prace licencjackie z troską i pieczołowitością, niejedna literówka czy błąd ortograficzny, który dobry edytor tekstu wykryje.