Jak pisać prace licencjackie i tworzyć bibliografie?

Wielu studentów zapewne zadaje sobie to pytanie- jak dobrze pisać prace licencjackie? Bez wątpienia nie jest to większy problem, lecz wymagane jest od nas profesjonalne i systematyczne podejście do całej pracy. Musimy postawić przede wszystkim na własne osiągnięcia w danej dziedzinie, gdyż w pracy pokazujemy to, co sami odkryliśmy. Oczywiście musi to iść w parze z prezentowaniem innych znanych już faktów, lecz te drugie powinny być w zdecydowanej mniejszości.

Prace licencjackie powinniśmy pisać systematycznie i w czasie ich tworzenia musimy się podporządkować regułom, jakich wymaga od nas uczelnia. Czyli trzeba pisać określoną czcionką, jej wielkością, odstępami miedzy wierszami, stosować jednolity układ strony. Ponadto praca powinna być przejrzysta i prowadzona jednolitym trybem stylistycznym. Pisanie pracy dyplomowej to także specyficzne tworzenie przypisów, spisów treści i profesjonalnej bibliografii.

Wobec wymagań i oczekiwań ze strony promotora powinniśmy starannie sporządzić bibliografię w pracy licencjackiej. Powinna być ona podzielona na pozycje literatury podmiotu, przedmiotu oraz pozycje specjalistyczne, jak czasopisma, encyklopedie, leksykony, słowniki oraz strony internetowe. Dobrze jest pozycje umieścić według kolejności alfabetycznej, zawsze zaczynając od nazwiska autora.