Cztery etapy pisania pracy licencjackiej.

Metodą możemy rozeznać wciąż

Etapem pierwszym powinno być stworzenie planu pracy, najlepiej w firmie wielopoziomowego konspektu. W ten sposób można zorientować się łatwo zawsze, których materiałów źródłowych nam brakuje, które z naszych tez nie zostały poparte cytatami, a które punkty naszej pracy mamy już wystarczająco mocno utwierdzone i nie musimy się nimi więcej zajmować. Konspekt należy mieć przed sobą przez cały czas pisania.

Mnożna wyzyskiwać najrozmaitsze oddzielne

Mając konspekt wygodnie jest go rozbudowywać etapami. W tym celu mnożna wykorzystywać różne oddzielne kartki, na których opracowuje się poszczególne zagadnienia. Prostsze prace licencjackie pisze się od razu jako całość, ale to wymaga doskonałej znajomości tematu i bogatych materiałów źródłowych. Jeśli planujemy później wracać do konkretnych punktów, lepiej jest pisać pracę na wielu kartkach.

Mając ją złożoną musimy zatroszczyć byle by

Trzecim etapem jest ujednolicenie formatowania i oznaczeń bibliograficznych pracy. Mając ją złożoną musimy zadbać o to, aby jej wygląd był zgodny z narzuconym szablonem. Nie warto robić tego wcześniej, ponieważ na końcu i tak okazuje się zwykle, że nie cały tekst został uprzednio sformatowany i tylko powielamy te same zadania. Kwestie techniczne i estetyczne zawsze kończymy jako ostatnie.

Kontrolujemy format tekstu drukujemy pracę

Czwartym, ostatnim już etapem jest krytyczna ocena własnej pracy. Sprawdzamy jej zgodność z konspektem, poprawność cytowań, wewnętrzne odnośniki i zewnętrzne przypisy. Kontrolujemy także format tekstu i drukujemy pracę. Taki podział pracy pozwoli na uniknięcie niepotrzebnego powtarzania niektórych czynności, a jednocześnie gwarantuje, że niczego w czasie pracy nie pominiemy.