Wszystkie prace licencjackie muszą mieć bibliografię

Jak powszechnie wiadomo, coraz częściej przy pisaniu korzysta się z programu Microsoft Word. Niewątpliwie zaletą jego jest, że wprowadza wiele ułatwień. Między innymi to oznacza, że spis literatury do pracy można wykonać automatycznie, co tylko przyśpieszy całą operację. W takim razie warto na to zwrócić uwagę. Szczególnie że nie wymaga specjalistycznej wiedz, by pisac prace licencjackie.

Miejsce dla bibliografii najczęściej znajduje się na końcu tekstu, co wyróżnia nie tylko prace licencjackie. Jeżeli na końcu rozdziału poprzedzającego spis literatury wstawi się znak podziału strony, tym sposobem efektywnie oddzielić go od reszty tekstu. Aby to uzyskać, wystarczy skorzystać z zakładki Wstawianie. Tam umieszczona jest opcja Podział strony.

Dalej należy przejść do wstęgi Odwołania. Wówczas można stworzyć bazę źródeł do wstawiania w tekście odwołania oraz generowania na końcu dokumentu spisu źródeł. W tym celu stosuje się opcję: Wstaw cytat, gdzie odpowiednio się wypełnia formularz. Raz zapisaną bibliografię można rzecz jasna wykorzystać ponownie, wybierając już istniejącą pozycję.

Jednocześnie przy tym korzystając z Menedżera źródeł, można wskazać określone pozycje do skopiowania. Dzięki temu będą widoczne na rozwijanej liście Wstaw cytat. Tego rodzaju informacje można przesłać dalej - do osób wykazujących zainteresowanie tą samą tematyką.

W ten sposób prace licencjackie powstają nie tylko szybciej, ale również tą drogą unika się pomyłki. Przede wszystkim chodzi o to, że wszelkie odwołania będą zawsze miały taką samą postać. Poza tym to jest wygodne rozwiązanie i warto korzystać z tej funkcji. Tym bardziej że stworzenie nawet obszernego spisu bibliograficznego będzie zajmowało nam jedynie kilka chwil.