Jak tworzyć prace licencjackie?

Na prace licencjackie składa się zazwyczaj kilka elementów są to: strona tytułowa, spis treści, wstęp, rozdziały, podrozdziały, zakończenie, bibliografia.

Na pierwszej stronie, czyli tytułowej konieczne jest zawarcie takich informacji jak nazwa uczelni, wydział, instytut, nazwa pracowni. Poniżej powinniśmy zamieścić swe imię i nazwisko, nr indeksu, a także tytuł pracy i nazwisko promotora.

Spis treści musi zawierać wszelkie elementy np. wstęp, zakończenie, bibliografię, spisy tabel, załączniki i inne tym podobne.

Wstęp nie powinien być za długi, to jedynie opis zawartości pracy, uzasadnienie, dlaczego ten temat i inne.

Główną część pracy stanowić powinno kilka rozdziałów oraz zamieszczone podrozdziały. Warto zadbać o to żeby treść uporządkować np. na podstawi klucza i wówczas ustalić kolejność rozdziałów.

Ważne rzeczy powinniśmy starać się zamieścić w pierwszych rozdziałach, nigdy nie w ostatnich. Jeżeli chcemy, aby prace licencjackie były dobre to powinny mieć minimum trzy rozdziały. Rozdział to kilkanaście stron.

Kończąc pracę powinniśmy podsumować wszystko, co przeanalizowaliśmy, wszelkie wywody naukowe. Zakończenie tak jak wstęp nie powinno być za długie, jedynie powinno streszczać treść, pozwolić nam wyciągnąć wnioski, potwierdzić bądź obalić hipotezy.

Zakończenie można nazwać swego rodzaju klamrą, która może spiąć wszystkie części pracy, powinniśmy w nim również poruszyć temat wstępu.

Ostatnia część pracy to bibliografia, w której zamieszczamy wszelkie dane o wszystkich książkach, witrynach internetowych i innych pomocach naukowych, z których korzystaliśmy pisząc naszą pracę dyplomową.